VODNÉ A BAZÉNOVÉ FILTRÁCIE

GLASSBEADS
FilterGlassbeads filter je filtračné médium , vyrobené na báze sklenených mikroguličiek s vynikajúcimi technologickými parametrami. Využíva sa hlavne na filtráciu vody, priemyselnú alebo v súkromnej sfére ( filtračné systémy bazénov a pod,) Vďaka svojim vlastnostiam nahrádza doteraz používaný klasický filtračný piesok.

Interval výmeny filtračnej náplne je výrazne dlhší ako pri klasických pieskových náplniach . S tým úzko súvisía nižšie prevádzkové náklady - spotreba vody, chemických prostriedkov ,energií.

Základná surovina na výrobu GLASSBEADS vyhovuje smerniciam EU vzťahujúcim sa na chemické a nebezpečné látky a je v súlade s REACH a RoHS regulatívmi.

Kvalita a ekologické zameranie produkcie SWARCO je potvrdená aj získaním certifikátu ISO 9001
KONTAKT